Τελευταία Νέα

15/03/2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (Ν. 4242/2014)

Σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές μισθώσεις επέφερε ο προσφάτως ψηφισθείς Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50 Α’ 28.02.2014), όπως αυτός τροποποίησε το ΠΔ 34/1995.

more...>

10/10/2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4146/2013

Κατά τη συνάντηση ενημέρωσης με θέμα τη χορήγηση αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών για επενδύσεις οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές και για περιπτώσεις αγοράς ακίνητης περιουσίας από αλλοδαπό υπήκοο στην Ελλάδα η οποία να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ που διοργανώθηκε στο ΕΒΕΑ την 23.09.2013 από τον Οργανισμό Ιnvest in Greece

more...>

26/09/2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4146/2013

Κατά τη συνάντηση ενημέρωσης με θέμα τη χορήγηση αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών για επενδύσεις οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές και για περιπτώσεις αγοράς ακίνητης περιουσίας από αλλοδαπό υπήκοο στην Ελλάδα η οποία να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ που διοργανώθηκε στο ΕΒΕΑ την 23.09.2013 από τον Οργανισμό Ιnvest in Greece

more...>

06/09/2013

ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 7.8.2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» παρέχεται πλέον η δυνατότητα κατάσχεσης κινητών από το Δημόσιο σε βάρος επιχειρήσεων κατά τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές, καθώς και το μήνα Αύγουστο.

more...>

06/09/2013

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με το νόμο 4179/2013 για την απλούστευση των διαδικασιών ενίσχυσης της τουριστικής επιχειρηματικότητας και την αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εισάγεται, μεταξύ άλλων, ο θεσμός των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo-hotels), ήτοι ξενοδοχειακών καταλυμάτων, κατηγορίας 3 ή 4 ή 5 αστέρων, επί των οποίων, με τη μορφή δωματίων ή διαμερισμάτων επιτρέπεται

more...>