Τελευταία Νέα

28/06/2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΕ ΚΑΙ ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Σύμφωνα με το νέο νόμο 4155/2013, το κεφάλαιο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό

more...>

28/06/2013

TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

Κατόπιν των τροποποιήσεων που επέφερε ο Ν. 4161/2013 στη διαδικασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και την κατάργηση του προδικαστικού σταδίου του εξωδικαστικού συμβιβασμού του οφειλέτη/οφειλέτριας με τους πιστωτές/τριες, πλέον οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στο νόμο θα ήταν σκόπιμο να προσκομίσουν στον πληρεξούσιο δικηγόρο τα παρακάτω έγγραφα

more...>

04/06/2013

Απόλυση εργαζομένου για λόγους αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Σύμφωνα με την πρόσφατη υπΆ αριθ. 31/2013 απόφαση του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι: «....επί απολύσεων που οφείλονται σε οικονομικοτεχνικούς λόγους, όπως, μεταξύ άλλων, είναι η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ή τμημάτων της επιχείρησης και η μείωση του προσωπικού για λόγους οικονομιών που επιβάλλονται από συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες

more...>

29/05/2013

Δημόσια Διαβούλευση για την αδειοδότηση δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) διεξάγει, από τις 28 Μαΐου έως και τις 19 Ιουνίου 2013, Δημόσια Διαβούλευση για την αδειοδότηση δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης

more...>

06/03/2012

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη του άρθρου 28 του ν. 4151/2013, το άρθρο 95 του ν. 2362/1995 ως προς τη διαδικασία κατασχέσεως χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου, και συγκεκριμένα ως προς το ζήτημα των απαραίτητων κοινοποιήσεων προς το Δημόσιο, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

more...>