ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 7.8.2013  «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» παρέχεται πλέον η δυνατότητα κατάσχεσης κινητών από το Δημόσιο σε βάρος επιχειρήσεων κατά τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές, καθώς και το μήνα Αύγουστο.


Συγκεκριμένα,  επιτρέπεται στο Δημόσιο η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη υπό την προϋπόθεση  συνολικής βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής άνω του ποσού των 50.000 ευρώ, εντός της επιχείρησης του κατά τις ώρες λειτουργίας της και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.