ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4146/2013

Κατά τη συνάντηση ενημέρωσης με θέμα τη χορήγηση αδειών διαμονής  σε υπηκόους τρίτων χωρών για επενδύσεις οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές και για περιπτώσεις αγοράς ακίνητης περιουσίας από αλλοδαπό υπήκοο στην Ελλάδα η οποία να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ που διοργανώθηκε στο ΕΒΕΑ την 23.09.2013 από τον Οργανισμό Ιnvest in Greece σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και το Υπουργείο Εσωτερικών και της ανοιχτής συζητήσεως που ακολούθησε, παρασχέθηκαν από τον υπουργό Ανάπτυξης καθώς και τους εκπροσώπους των παραπάνω φορέων αρκετές διευκρινίσεις και χρήσιμες πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, αφού τονίστηκε ότι κύριος σκοπός του νέου νόμου 4146/2013 είναι η προσέλκυση επενδύσεων κατά την τρέχουσα κρίσιμη συγκυρία, γεγονός στο οποίο αποδίδεται η απλότητα του νόμου, αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων τα εξής:  • Οι κυριότεροι στόχοι του νέου νόμου είναι η ενίσχυση της φιλικότητας των επενδύσεων, η παροχή επενδυτικών κινήτρων, η αποφυγή της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η δημιουργία μόνιμης τουριστικής βάσης στην Ελλάδα, η οποία θα επιτευχθεί με την αρμονική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων και υπουργείων.

  • Κάποια από τα μέσα που παρέχει ο νέος νόμος για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας είναι η χορήγηση εθνικής θεωρήσεως (visa) τύπου D, υπό την μόνη προϋπόθεση της εκδηλώσεως προθέσεως για την αγορά ακινήτου στην Ελλάδα, το γεγονός ότι σε περίπτωση κατά την οποία έχει προηγηθεί υγειονομικός έλεγχος του αλλοδαπού υπηκόου στο εξωτερικό δεν απαιτείται αντίστοιχο πιστοποιητικό υγείας από τις ελληνικές αρχές και η εισαγωγή, ως προς τις Στρατηγικές Επενδύσεις του θεσμού των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), ο οποίος θα επιτρέπει τον άμεσο χωροταξικό προσδιορισμό για το σκοπό των στρατηγικών επενδύσεων.


Κρίσιμο ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση θα έχει και ο νέος Κώδικας Ιθαγένειας, ο οποίος αναμένεται να ψηφισθεί στο προσεχές διάστημα.