Συνεργάτες

Αφροδίτη Βασιλείου 

Π.Μ.Σ. Δίκαιο & Ευρωπαϊκή Ενοποίηση (Κατεύθυνση Ποινικού Δικαίου), Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πτυχίο Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πτυχίο Φιλοσοφίας (ΦΠΨ), Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εξειδίκευση: Αστικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο
Προϋπηρεσία: Σημαντική δικαστηριακή
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά


Κώστας Σακάρας 

Πτυχίο Νομικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εξειδίκευση: Εμπορικό Δίκαιο
Προϋπηρεσία: Γενική δικηγορία 
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

 

 


Ευγενία Κουρεμπανά 

Πτυχίο Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εξειδίκευση: Αστικό και Ποινικό δίκαιο
Προϋπηρεσία: Γενική Δικηγορία, Χειρισμός Δικαστηριακών Υποθέσεων 
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

 

 


Καλυψώ Γραμματίκη 

Π.Μ.Σ. Δίκαιο Πληροφορικής (Internet and Technology Law) στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης
Πτυχίο Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εξειδίκευση: Αστικό και Εμπορικό δίκαιο
Προϋπηρεσία: Γενική Δικηγορία 
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

 


Βασίλης Αγγελής 

Πτυχίο Νομικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εξειδίκευση: Αστικό, Πολιτική Δικονομία, Εμπορικό Δίκαιο
Προϋπηρεσία: Δικαστηριακή και Συμβουλευτική δικηγορία 
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά