Εξωτερικοί Συνεργάτες

Αλέξανδρος Μαράτος 

L.L.M., University of Warwick
B.Sc. Business Management, Deree College
Πτυχίο Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών

Εξειδίκευση: Τραπεζικό Δίκαιο, Χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, Δικαστικές επιδιώξεις εταιρικών απαιτήσεων
Προϋπηρεσία: Καλαβρός & Συνεργάτες (δικηγορική εταιρεία), Alpha Bank
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά


 

Σωτηρία Σωτηριάδου - Περιφέρειες Μακεδονίας–Θράκης

Δικηγόρος ΠαρΆ Αρείω Πάγω, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Πτυχίο Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εξειδίκευση: Αστικό, Εμπράγματο, Κληρονομικό
Προϋπηρεσία: Σημαντική Δικαστηριακή και Συμβουλευτική
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά