Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες

Ο τομέας των ΑΠΕ έχει παρουσιάσει ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, κυρίως σε επίπεδο υλοποίησης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών σταθμών. Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ΑΠΕ συνεχώς εξελίσσεται προκειμένου να αρθούν εμπόδια και να υλοποιηθούν εγκαίρως έργα ΑΠΕ που ήδη διαθέτουν άδεια παραγωγής, αλλά βρίσκονται επί μακρόν σε εκκρεμότητα.
Η πείρα της AP Legal στον τομέα των ΑΠΕ είναι σημαντική, καθώς συνεργάτες μας έχουν αποκτήσει πείρα ως εσωτερικοί και εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι σε μεγάλες εταιρείες παραγωγής αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.
Η νομική υποστήριξη που παρέχουμε καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορά στις διαδικασίες αδειοδότησης, την εκπροσώπηση εταιρειών ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), τη χρηματοδότηση επενδύσεων έργων ΑΠΕ και την κατάρτιση συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.

Η αρμόδια ομάδα ΑΠΕ της ΑP Legal:

  • Διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση του νομικού πλαισίου του τομέα των ΑΠΕ.
  • Οι συνεργάτες της έχουν διατελέσει νομικοί σύμβουλοι σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες ΑΠΕ.
  • Έχει καταρτίσει ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων συμβάσεων που αφορούν σε έργα ΑΠΕ.
  • Έχει εκπροσωπήσει πελάτες της σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις έργων ΑΠΕ (project financing) με την έκδοση ομολογιακών δανείων.


Η δέσμευσή μας: Η παροχή ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια υλοποίησης έργων ΑΠΕ, από την αδειοδότησή τους έως την τελική λειτουργία του έργου (legal turn-key consulting).