Δίκαιο Ανταγωνισμού

Η AP Legal:

  • Έχει αναλάβει επιτυχώς για λογαριασμό πελατών της, από διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, δικαστηριακές υποθέσεις που άπτονται του Δικαίου του Αθέμιτου Ανταγωνισμού.
  • Έχει εκπροσωπήσει πελάτες της σε υποθέσεις σχετικές με καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης ή συμπεριφορών εναρμονισμένης πρακτικής.
  • Παρέχει νομική συμβουλευτική υποστήριξη και υλοποιεί γνωμοδοτήσεις σε ζητήματα παραβίασης διατάξεων ανταγωνισμού και κοινοτικής νομοθεσίας.